Opstaldning:

Vi har desværre ikke plads til flere heste i opstaldning på nuværende tidspunkt.

Vi har opstaldning i både løsdriftstald, hvor hestene er opdelt i hopper og vallaker, eller i enkelboks.

Alle heste skal være udelukket fra konsum.

Priser pr. måned:

Løsdrift inklusiv wraphø/græs og ridehuskort: 1600,- kr.

Enkelboks/separat fold inklusiv wraphø/græs, foldudlukning på alle hverdage og ridehuskort: 2000,- kr. (ekskl. strøelse)

Opstaldning skal betales månedsvis forud.

Hvis betaling sker efter d. 8. i måneden påløber der et gebyr på 100,- kr.

Hestene er opstaldet på eget ansvar.

Er hesten væk fra gården en periode betales opstaldning stadig.

Andet:

Aftagning og pålægning af dækken, pr. gang: kr. 10,-

Udmugning af boks pr. gang: kr. 25,-

Foldud og indlukning pr. måned kr. 250,-

Regler for opstaldere:

• Opsadlings stalden er ikke stor, så når vi har hold undervisning må du tage hensyn til eleverne, så de har  mulighed for at sadle op og af.                                                  

• Husk at feje efter dig på strigleplads og på staldgang inden du tager ud at ride – det er irriterende for den næste, der kommer og skal bruge pladsen, at der ligger jord og hår efter din hest. Fej også efter dig inden du forlader stedet og lås døren til sadelrummet.

• Rens greb, skovl og kost for møg og hestehår efter brug.

• Husk at feje spildt foder op! – Også selvom det bare er lidt, du har spildt, da du skulle hælde foder i tønden!!!

• Slå strømhegnet til igen, hvis du har haft det slukket.

• Sluk banelyset så snart du forlader banen.

• Lyset i ridehuset må kun være tændt når det er mørkt. Hvis der ikke er mange ryttere i ridehuset på samme tid, er det nok at tænde i den ene side.

• Spar på vand og strøm - sluk lyset efter dig så snart du forlader en bygning/rum. Her på stedet er der ikke nogen vaskeplads, men det er tilladt at tage en spand og en svamp og vaske sin hest på denne måde. Så sparer man også på vandet.  

• Stak mødding op efter udmugning - spild fra trillebør opsamles.

• Hestepærer opsamles fra sti-areal og på ridebane og roundpen efter ridning/longering.

• Hvis man har boks, står man selv for at muge boksen ud, holde vandkoppen ren, samt at feje spindelvæv ned omkring boksen.

• Heste på boks: PÅ alle hverdage lukker Lilian hestene ud om morgenen/formiddagen. Man står selv for at sætte hesten på boks om aften. I weekenden hjælper i hinanden.

• Hvis man har hest i løsdriftstald eller jordfold, skal man hjælpe med at holde ristene rene( fjerne hestepærer / mudder), på den fold ens hest står på. Det skal ske  hver gang du tilser din hest. Hvis du har en anden til at passe din hest, er det denne person som står for det.

• Alle skal holde det rent og rydeligt omkring seletøj og husk at feje spildt foder op i foder  rummet! – også selvom det bare er lidt, du har spildt, da du skulle hælde foder i tønden, og feje spindelvæv mm. ned.

• Alle skal behandle bygninger og inventar med omtanke. 

• I perioder, hvor Lilian er væk (f.eks. stævner, ferier eller lignende) hjælper ALLE opstaldere så vidt muligt med pasning af gårdens heste

• Ydermere forventes det, at du bruger omkring 30 minutter om ugen på at hjælpe med at  holde fællesarealerne.

F.eks. kan man hjælpe med:

- Tømme trillebøren der står ved stalden og i ridehuset

- Feje spindelvæv ned i stalden og løsdriftstald

- Rive hoveslag i ridehus

- Rengøring af rytterstue og toilet

Del siden